Det ble satt ut cirka 100.000 smolt med en snittvekt på rundt 300 gram.

Salmon Evolution
  • Anlegget ligger på Indre Harøy i Hustadvika kommune i Møre og Romsdal.
  • Byggingen startet våren 2020.
  • Det blir et av Europas største oppdrettsanlegg på land.
  • Oppdrettsanlegget skal bygges ut i tre faser.
  • Fase 1 skal etter planen bli ferdig i 2022.
  • Produksjon på 9000 tonn fisk i året med første fase.
  • Ferdig utbygd i tre faser skal gi 36.000 tonn fisk i året.
  • Selskapet satte ut sin første smolt i slutten av mars 2022.

I løpet av de kommende månedene vil Salmon Evolution gradvis øke produksjonen ved Indre Harøy med neste utsetting av smolt planlagt i mai. Stabil volumer av utsett av smolt ventes fra fjerde kvartal 2022, hvor samtidig både ferdigstillelse av fase 1 og første slakting forventes, fremgår det.

- Dette er øyeblikket vi alle har ventet på siden mai 2020 da vi startet byggigen. Jeg er ekstremt stolt av organisasjonen vår og det faktum at vi har klart å følge den abisiøse tidsplanen, selv i en tid med utfordringer i forbindelse med pandemiem, uttaler administrerende direktør i Salon Evolution, Håkon André Berg, i meldingen.