Selskapet meldte 3. juni at de ville sikre seg et obligasjonslån for å refinansiere Benchmarks kredittfasiliteter. Lånet på 850 millioner kroner (95 millioner dollar) blir notert på