Selskapet meldte 3. juni at de ville sikre seg et obligasjonslån for å refinansiere Benchmarks kredittfasiliteter. Lånet på 850 millioner kroner (95 millioner dollar) blir notert på Oslo Børs og har en kupong på tre måneder Nibor + 5,25 prosent p.a. med kvartalsvise rentebetalinger, opplyses det i en melding torsdag.

Lånet ventes utbetalt 21. juni og har en løpetid frem til juni 2023. DNB Markets har vært tilrettelegger for lånet.

– Obligasjonslånet var betydelig overtegnet og markerer selskapets inntreden i det nordiske gjelds- og verdipapirmarkedet, som er anerkjent globalt for sin investering i akvakultur, skriver Benchmark i meldingen.