Fearnley Securities var mandag ute med en ny sektorrapport for lakseoppdretterne, hvor det inntas et positivt syn på sektoren da det ventes at etterspørselen vil overgå tilbudet gjennom 2022.

Meglerhuset venter en tilbudsvekst på 3,5 prosent i 2022, som poengteres å være et relativt lavt tall i historisk sammenheng. Majoriteten av denne veksten ventes å komme i andre halvår av 2022.

«Dermed venter vi sterke laksepriser for den kommende seksmånedersperioden hvor tilbudsveksten vil være begrenset.