Det fremgår av en børsmelding fra de to selskapene onsdag kveld.

En lokalt fôrfabrikk vil minimere karbonavtrykket ved transport av fôret til anlegget, og forventes å kutte selskapets logistikkostnader, og dermed produksjonskostnadene, med cirka 0,3 dollar pr kilo sløyd laks.

Skretting vil bygge og finansiere fôrfabrikken mens Atlantic Sapphire vil forplikte seg til å hente størstedelen av fôret fra Skretting over kontraktsperioden, som forventes å strekke seg over ti år.

Byggingen av fôrfabrikken er betinget av at Skretting mottar alle nødvendige tillatelser for å bygge og drifte fôranlegget hvoretter en endelig investeringsbeslutning vil bli tatt.