Grieg Seafoods inntekter i fjerde kvartal 2019 utgjorde 2.390 millioner kroner, en økning på 12 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Inntektsøkningen skyldes hovedsakelig høyere slaktevolum og spotpriser.

Konsernets EBIT, altså resultat før skatt, før verdijustering var på 357 millioner kroner for fjerde kvartal 2019, mot 351 millioner i tilsvarende periode i 2018. Det gir en driftsmargin på på 14,10 kroner per kilo produsert laks, mot 14,81 i samme kvartal året før.

Konsernsjef Andreas Kvame sier i en kommenterer fra selskapet:

– 2019 var et begivenhetsrikt år for Grieg Seafood, preget av gode markedsforhold. Trenden fortsatte i fjerde kvartal med spesielt sterke resultater i Rogaland og Finnmark, mens våre pågående initiativer for å møte biologiske utfordringer i British Columbia og Shetland fortsetter å gi positive resultater. Særlig på Shetland har kostnader holdt seg på et høyt nivå i kvartalet, men biologiske forbedringer har ført til høyere overlevelsesrate.

Kvame sier videre at selskapet i år har en langvarig ambisjon om å nå 100.000 tonn slaktevolum med kostnader til eller under bransjegjennomsnittet.

– Når vi går inn i 2020 er volummålet vårt innen rekkevidde, slår Kvame fast.

– Den operasjonelle utviklingen har imidlertid variert mellom regionene. Mens Finnmark og Rogaland har overgått forventningene, har kostnadene i British Columbia og Shetland blitt påvirket av utfordrende biologi, noe som har resultert i høyere kostnader i disse regionene, sier konsernsjefen i sin kommentar til kvartalsresultatet.

Forventet slaktevolum for første kvaratal 2020 er 16.800 tonn, fordelt slik:

  • Rogaland: 5 700 tonn
  • Finnmark: 5 700 tonn
  • Shetland: 1 800 tonn
  • British Columbia: 1 600 tonnes

Resultat Grieg Seafood Group 4. kvartal 2019 - tall i mill. kroner:

4. kv 2019 4. kv 2018 Endring
Omsetning 2 400,9 2 128,1 12,8 %
Driftsresultat 471,5 412,6 14,3 %
Resultat før skatt 357,3 350,7 1,9 %
Nettoresultat 500,9 354,2 41,4 %
Driftsmargin 19,6 % 19,4 % 1,3 %