Det fremgår av en analyse fra meglerhuset tirsdag.

Kursmålet er basert på et vektet gjennomsnitt av en kontantstrømanalyse (50 prosent), en vurdering av selskapsverdi (EV) mot driftsresultat ved steady state for alle tre faser utviklet (25 prosent) og en forenklet verdsettelsesmetode basert på selskapsverdi mot antall kilo (25 prosent).

«Fase 1-utbyggingen i Norge er nesten fullført på tid og budsjett, og selskapet planlegger å sette ut sin første smolt i anlegget i mars. Selv om selskapet vil øke driften gradvis, bør vi se proof-of-concept mot slutten av året», heter det fra meglerhuset.