Torskeoppdretteren Statt Torsk har mandag inngått en kassekreditt på 35 millioner kroner med en norsk bank til vanlige markedsvilkår. Fasiliteten skal brukes til å finansiere det planlagte inventarbygget.

Det fremgår av en børsmelding.

Statt Torsk
  • Statt Torsk AS er notert på Euronext Growth og driver med produksjon og salg av atlantisk torsk.
  • Selskapet gjennomførte i 2016–2020 to pilotproduksjoner for å avklare om kommersiell produksjon var mulig. Selskapet er nå over i kommersiell produksjon, og har nå to produksjonsanlegg i Vanylvsfjorden, og åtte lisenser for oppdrett av torsk.
  • Selskapet har et mål på 12.000 tonn WFE (Whole Fish Equivalent) årlig produksjon innen 2024.
  • Stokkeneset Reiarlag AS virksomhet er investering i og utleie av flytende fartøyer som benyttes i havbruk. Selskapet er 100 prosent eiet av Statt Torsk AS.