Det opplyser selskapet i sin kvartalsrapport fredag.

Aker ASA og holdingselskaper fikk et resultat før skatt på -1.049 millioner kroner i tredje kvartal 2021, mot et resultat på 1.643 millioner kroner samme kvartal året før.

Likviditetsreserven var 2,1 milliarder kroner pr tredje kvartal 2021. Kontantene var på 0,7 milliarder kroner.

Styret i selskapet har besluttet å betale ut et utbytte til sine aksjonærer på 11,75 kroner per aksje basert på 2020-regnskapet. Utbetalingsdato er på eller rundt 17. november.

– Aker skaper verdier for aksjonærene gjennom aktivt, industrielt eierskap og transaksjoner.