På forhånd var det ventet inntekter på 4.477 millioner kroner og et operasjonelt driftsresultat på 855 millioner kroner. Slaktevolumet ble, som selskapet rapportert etter fjerde kvartal,