Konsernet hadde driftsinntekter på 5.563 millioner kroner i første kvartal, mot 5.753 i første kvartal 2018. Konsernets driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) i første kvartal ble 1.157 millioner kroner, som er nedgang fra første kvartal 2018, da