Inntektene økte fra 5,32 milliarder kroner i fjorårets tredje kvartal, mens driftsresultatet falt fra 771 millioner kroner i fjor. Driftsresultat før avskrivinger i tredje