Grieg Seafood fikk et driftsresultat før virkelig verdijustering knyttet til biologiske eiendeler på -17 millioner kroner i fjerde kvartal 2020, mot 350 millioner kroner i samme