Det operasjonelle driftsresultatet til oppdrettsselsakpet Salmones Camachaca endte på 11,37 millioner dollar (94,5 millioner kroner) i minus i første kvartal i år. I samme periode i fjor var tallet 11,43 i pluss.

Selskapet, som er blitt hardt rammet av algehendelser ved sine lokaliteter, la frem sin kvartalsrapport onsdag kveld. Salmones Camachaca er et selvstendig selskap som er skilt ut fra fiskeriselskapet Camanchaca. Sistnevnte eier majoriteten av oppdrettsselskapet.

Algetrøbbel

Salmones Camanchaca
  • Et selvstendig selskap, skilt ut fra fiskeriselskapet Camanchaca, der Camanchaca eier majoriteten
  • Er notert ved Oslo Børs
  • Driver lakseoppdrett i Chile. Har mål om å nå en produksjon på rundt 70.000 tonn i 2023
  • Selskapet har rundt 1.800 ansatte

I april omtalte IntraFish selskapets tredje oppdatering på kort tid om algehendelsen i Chile, der de beskrev at den var mer krevende enn tidligere antatt. Da fortalte selskapet at fire av deres anlegg var påvirket, der det var totalt 3,2 millioner fisk. Rundt halvparten av dem, altså 1,6 millioner fisk, døde som følge av giftige alger. Det tilsvarte 2.700 tonn.

I kvartalsrapporten operer selskapet med tallet 3700 tonn biomassetap som følge av oppblomstringen, som skjedde under den chilenske sommeren, og at det har medført et direkte tap på 12,1 millioner dollar.

– Dette er et naturlig og sjeldent fenomen, typisk for sommersesongen, og dette året var det tørreste og mest solrike på 50 år, skriver selskapet.

I rapporten uttaler styrets nestleder, Ricardo García, seg slik:

– De skadelige algehendelsene i Reñihue- og Comau-fjordene hadde omfattende implikasjoner for driften gjennom kvartalet, og kombinert med ettervirkningene av Islotes-hendelsen sist år, samt svake markedsfohold som følge av Covid-19-pandemien ble inntjeningen tungt påvirket dette kvartalet. Tap fra hendelsene vil også ha implikasjoner på slaktevolum fremover, uttaler han.

Han legger samtidig til at markedsforholdene har bedret seg, og at etterspørselen er på vei til å bedre seg.

Nedgang i slaktevolum

Forrige måned kom også slaktetallene for første kvartal, og Salmones Camanchaca oppga da å ha et totalt slaktevolum på 9.163 tonn atlantisk laks med en gjennomsnittlig vekt på 4,7 kilo, rund vekt. Året før var slaktevolumet på drøye 13.900 tonn. Ifølge kvartalsrapporten er slaktevolumet for perioden en nedgang på 33 prosent sammenlignet med samme periode i 2020.

I den ferske kvartalsrapporten opplyser selskapet at de estimerer at de vil ha et slaktevolum på mellom 41-44.000 tonn i 2021, rund vekt, fra en opprinnelig forventet 53.000 tonn.