The Kingfish Company skal utvide RAS-anlegget sitt i Nederland og har tildelt Billund Aquaculture jobben. Kontraktens verdi opplyses ikke i børsmeldingen.

Utvidelsen skal skje tidlig i 2021 og bygger videre på eksisterende anlegg. Dette vil doble kapasiteten ved anlegget opplyses det videre i meldingen.

Anlegget produserer den populære sushi-fisken Yellowtail Kingfish.

Nederlandske The Kingfish Company, hvor blant annet Gustav Witzøe og Øystein Stray Spetalen er investorer, hadde første noteringsdag på Euronext Growth (tidligere Merkur Market) 25. november. Aksjen steg da kraftig.

Aksjen er sist omsatt i dag på 33 kroner - godt over emisjonskursen i november på kroner 20,56 kroner.