Hun går over i ny stiling når ny finansdirektør er rekruttert til Salmar, fremgår av en melding fra