Hun går over i ny stiling når ny finansdirektør er rekruttert til Salmar, fremgår av en melding fra Salmar torsdag.

Rekruttering av ny finansdirektør i Salmar er igangsatt og det planlegges at Romuld gjennomfører skifte til Salmar Ocean 1. september 2021.

- Salmars satsing på hav markerte starten på en ny æra innen sjømatnæringen. Havbasert oppdrett åpner for bærekraftig matproduksjon i store nye områder og bidrar til å sikre verdens matforsyning også i et langsiktig perspektiv. Ved å styrke teamet i Salmar Ocean med Trine forsterker vi denne viktige strategiske satsingen for Salmar, sier konsernsjef i Salmar, Gustav Witzøe, i meldingen.