Marco Fiorini er administrerende direktør i forvaltningsfondet Bonafide som har adresse i Liechtenstein, et globalt finanssentrum i Alpene - inneklemt mellom Sveits og Østerrike.

Bonafide forvalter rundt 1,65 milliarder kroner som er investert i sjømat, derav drøyt 600 millioner i laks, og derav en halv milliard i norske børsnoterte havbruksselskaper. Satsingen på sjømat er kuriøs siden Liechtenstein er ett av to land i verden som hverken grenser til hav eller grenser til land som grenser til hav.

– Jeg tror på den blå revolusjon: Regnestykket er enkelt.