Vatne har tirsdag kjøpt 250.000 akjer til en pris av 45,60 kroner per aksje – altså et kjøp på 11,4 millioner kroner.

Det skjer knapt et døg siden forrige storhandel, da Vatne handlet 200.000 aksjer for 8,7 millioner kroner.

Runar Vatne og selskaper han kontrollerer, eier med det siste kjøpet i havn om lag 5,8 prosent av alle aksjene i Atlantic Sapphire.

Vatne har ikke besvart IntraFish sine henvendelser vedrørende de siste dagers innsidehandler.