Det fremgår av selskapets kvartalsrapport publisert fredag morgen. Merdbasert teknologi er fortsatt det desidert største segmentet. Her endte omsetningen på 651 millioner kroner, mot 553 millioner kroner