Klaus Hatlebrekke, for tiden konserndirektør forretningsutvikling, trer inn som midlertidig konsernsjef. Utnevnelsen gjelder fra og med i dag 30. september 2021.

I en melding skriver NRS følgende:

– Ettersom selskapet går i gang med en strategisk dialog med NTS ASA angående mulig sammenslåing med SalmoNor, er Charles Høstlund og styret enige om at det er et naturlig tidspunkt for å bytte konsernsjef. Charles Høstlund vil fortsette som styremedlem i Arctic Fish (Island) og tilknyttede oppdrettsselskaper i Norge. Han vil i en overgangsperiode forbli tilgjengelig for styret og ledergruppen i NRS.

Høstlund har ledet selskapet i syv år.

– Det har vært et privilegium å lede dette teamet med kollegaer de siste syv årene. I NRS sier vi at vi er «commited by name» og navnet forplikter. Dette engasjementet er virkelig synlig i måten vi samhandler både i selskapet og med kunder og partnere. Jeg er stolt over det vi har utviklet, og NRS er godt posisjonert for fremtidig vekst, sier Charles Høstlund i meldingen.

Pågående fusjon

Samtidig varsler altså styret i NTS ASA at de har besluttet å innlede strategisk dialog med NRS om en mulig sammenslåing av NRS og Salmonor.

Det går fram av en børsmelding fra NTS, som er største enkeltstående aksjonær i NRS og eneaksjonær i Salmonor.

Salmonor er resultatet av en pågående fusjon mellom Midt-Norsk Havbruk AS og
Salmonor AS, to selskaper som er 100 prosent eid av NTS. Initielle diskusjoner er innledet mellom ledelsen i NTS og NRS, men den mulig transaksjonen er ennå ikke diskutert med styret i NRS, går det fram av meldingen.

Helge Gåsø, eier av Frøy-konsernet og styreleder i NRS. Foto: Anders Furuset

– I utgangspunktet er det ikke skjedd noe mer enn at styret i NTS har besluttet å starte en strategisk dialog om en potensiell sammenslåing, sier finans- og administrasjonssjef i NTS, Roar Myhre, til IntraFish.

I en pressemelding fra NTS opplyser selskapet at det er avdekket et betydelig potensial for synergier mellom de to selskapene, og at en eventuell sammenslåing vil gi en helintegrert, storskala lakseprodusent med en attraktiv lisensportefølje i regioner med høy kapasitet.

– Kombinert vil NRS og SalmoNor få et potensielt slaktevolum på rundt 100.000 tonn i Norge og 24.000 tonn på Island gjennom Arctic Fish. Vi ser klare muligheter i en sammenslåing av SalmoNors operasjonelle praksis og NRS sine vekstmuligheter, uttaler styreleder Odd R. Øie i NTS ASA.

IntraFish har vært i kontakt med Øie per SMS, som referer til pressemeldingen som er sendt ut torsdag..

Kan ikke si noe om når

I pressemeldingen skriver NTS at «Ledelsen i begge selskapene ser et klart rasjonale for, og verdiskapende potensial i en sammenslåing av Salmonors operasjonelle praksis med NRS sine vekstmuligheter».

NTS og NRS vil offentliggjøre ytterligere detaljer rundt en potensiell transaksjonsstruktur og tidslinje når dette er klart, opplyses det i meldingen.

– Kan du si noe om det er en maks- eller minimumstid for når dere anslår en potensiell sammenslåing kan være gjennomført?

– Jeg kan ikke gi noe anslag om tid. Det er noe som vil komme etter hvert. Prosessen vil bli startet nå. Når flere detaljer er på plass vil det bli kommunisert ut, sier Myhre til IntraFish.

– Vil en eventuell sammenslåing påvirke folks arbeid? Kan noen miste jobben?

– Jeg har ikke noen tanker om det kan gjøre det, sier Myhre.

IntraFish har forsøkt å komme i kontakt med flere i NTS- og NRS-systemet torsdag, men har foreløpig ikke fått svar.