Den amerikanske forskeren Jesse Trushenski har tatt til orde for et paradigmeskifte innen produksjon av fôr til oppdrettslaks og -ørret; det vil si at hun mener at næringa må begynne å tenke og handle fullstendig annerledes når det gjelder fôr.

Trushenski er rådgiver for den eneste norskeide laksefôr-produsenten, Polarfeed, som har fabrikk i Loppa kommune i Vest-Finnmark.

Hun oppfordrer for eksempel fiskefôr-industrien til å bruke mer bearbeidede animalske proteiner og fett fra landbruk i laksefôret.

Sigurd Tonheim er leder for markedsføring og produktutvikling i Cargill i Norge.