I høst har norsk oppdrettsnæring fått stor omtale i media, blant annet som følge av flere hendelser med massedød av laks. I tillegg er dødeligheten på 15 prosent i bransjen i snitt et tema som har gått igjen. Fiskehelse og fiskevelferd var da også de gjennomgående teamene på Tekmar, en konferanse Sintef arrangerte i Trondheim denne uken.