NRK har i haust avslørt at det har vore kraftig massedød på fleire av Lerøy sine anlegg.

I går publiserte kanalen fleire bilde av tusenvis av laks som ligg døde eller besvimte i bunnen av merder.

Mattilsynets bilde frå tilsyn av Seivik då den slakta på Lerøys lokalitet Reitholmen 21. september i år. Foto: Mattilsynet

Ser på varslingsrutinar

Mattilsynet seier til IntraFish at haustens massedød hos Lerøy er alvorleg både med omsyn til fiskehelse, fiskevelferd og berekraft.

– Lerøy seier dei opplever å ha god dialog med Mattilsynet.