Onsdag la Havforskningsinstituttet sammen med NCE Seafood Innovation fram årets risikorapport for norsk fiskeoppdrett. Den kunne blant annet vise til at påvirkning av lakselus og genetisk endring fremdeles har størst miljørisiko, at dårlig fiskehelse gjør at oppdrettslaks dør etter avlusing, og at rensefisken har et «tøft» liv i merden.

Etter at instituttet hadde lagt fram risikorapporten var det duket for panelsamtale mellom oppdrettere, Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet.

Risikorapport norsk fiskeoppdrett
  • Årlig rapport som inneholder risikovurdering som omfatter effekter på vill laksefisk, utslipp fra anlegg, fiske og bruk av leppefisk i lakseoppdrett, samt velferd hos oppdrettsfisk i settefiskanlegg og merd i sjø.