Tirsdag presenterer Veterinærinstituttet sin årlige fiskehelserapport. Den tegner et ganske dystert bilde av norsk lakseoppdrett, blant annet med fortsatt høy dødelighet.

– Årets rapport avdekker dessverre at utviklingen går i feil retning på noen områder. Det er ikke hyggelig å lese at helse og velferd ikke er god nok i norsk oppdrett, sier Skjæran i en forhåndsinnspilt videohilsen som IntraFish har sett.

Skjæran roser samtidig instituttet for å ha laget rapporten.

– Vi er helt avhengig av denne dokumentasjonen for å lage oss et bilde av hvordan det egentlig står til med oppdrettslaksen vår, sier han, og takker samtidig lakseoppdrettere for at de bidrar med statistikk til rapporten.

– Bekymringsfullt

I rapporten står det at dødeligheten i sjøfasen i fjor var på 15,5 prosent, omtrent samme nivå som de seneste fem år. I tillegg kommer dødeligheten i settefiskfasen, samt dødelighet for rensefisk.

– Rapporten viser at dødeligheten i norske merder i fjor var rekordhøy. Det er bekymringsfullt. Skal vi fortsette å være verdens ledende lakseprodusent, må dødeligheten ned, sier Skjæran.

Han er også bekymret for at antall utbrudd av laksesykdommen ILA fortsatt er høyt, men gleder seg over å se av antall utbrudd av PD har gått ned.

– Her går det heldigvis i riktig retning.

Statsråden er tydelig på at alle må bli bedre.

– Skal vi lykkes med at havbruksnæringen skal vokse videre, må vi jobbe bedre med alle deler av produksjonen, sa han.