På torsdag ble det meldt om 486 tonn algedød fisk. Dagen etter var tallet mer enn fordoblet til 1.140 tonn. Det utgjør imidlertid ikke mer enn 1,4 prosent av stående biomasse -- hittil, ifølge fiskerimyndighetene (Sernapesca).

Tallene for helga er i skrivende stund ikke offentliggjort.

Rundt 357 tonn var allerede tatt opp av mærene på torsdag. Dagen etter var tallet 650 tonn, ifølge Sernapescas fylkesleder Cristian Hudson Martignani.

Det dreier seg om artene regnbueørret og coho som har stått på to lokaliteter.