Totalt 35.000 laks rømde frå Aller Aqua sitt anlegg i Vadheim førre helg. Det stadfestar selskapet til NRK.

Ifølge ei melding frå Fiskeridirektoratet som gjekk ut etter rømminga vart oppdaga, hadde fisken ei snittvekt på i overkant av 4,8 kilo og var slakteklar.

Rømminga vart oppdaga 29. oktober, i samband med at fisk smitta med pankreassjukdom skulle slaktast. Fisken rømde gjennom eit hol på 4x4 meter. Det stod 40.000 fisk i merden. Selskapet gjennomførte søndag teljing av fisken som stod att i merden.

Beklagar hendelsen

Aller Aqua Norway melder i ein pressemelding mandag ettermiddag at dei beklagar hendinga ved deira anlegg

«Det er foretatt gjenfangst etter forhåndsavtale med Aller Aqua i Vadheimsfjorden i hele perioden etter at rømmingen ble oppdaget lørdag 30. oktober. Myndighetene ønsker ikke at den aktive gjenfangsten skal foregå andre steder i Sognefjorden.» heiter det i meldinga som er sendt ut.

Dei opplyse videre at dei ikkje finne det riktig å gå ut med nærmare opplysningar om årsaka til rømminga enda.

«Ut over at Aller Aqua ikke ser noen mulighet for at årsaken har sammenheng med svakheter ved anlegget som skaper risiko for nye rømminger.» skriver dei.

Nokre dagar etter rømminga opplyste Fiskeridirektoratet at dei har pålagd Aller Aqua Norway miljøovervaking og uttak av rømt oppdrettsfisk i 11 vassdrag i Sognefjorden. Av desse er det fem nasjonale laksevassdrag.

– Arbeidet skal utførast av ein profesjonell instans, og målet er at fisk frå rømminga ved lokalitet Floteneset ikkje skal få gyte i dei aktuelle vassdraga, står det i meldinga.