– BKD er en alvorlig smittsom, som kan ha store konsekvenser for helse og velferd hos både vill og oppdrettsrettet laks. Det er derfor viktig å hindre videre spredning regionen, sier Inger Mette Hogstad, fagrådgiver i Mattilsynet region midt i en pressemelding.

Veterinærinstituttet omtalte dette fredag. Nå melder Mattilsynet at det er gjort funn ved fire lokaliteter som alle er drevet av Lerøy Midt. Dette gjelder lokalitetene på Gunnarøya, Ringholmen, Segelråa og Bogen.

Fisken i merdene som fikk påvist smittet ble raskt slaktet ut. Ifølge Mattilsynet ser det ut som sykdommen har spredd seg mellom naboanlegg og kontakt mellom anlegg ved brønnbåter og avlusingsfartøy.

– Vi har satt inn ekstra ressurser for å følge opp situasjonen. I tillegg til at aktuelle merder er slaktet ut, er anleggene det gjelder er båndlagt. Vi gjennomfører nå prøveuttak og innhenter informasjon for å kartlegge hvor smitten kommer fra og hvor den eventuelt kan ha gått videre, sier Hogstad videre.

Mattilsynet melder at det må gjøres undersøkelser for BKD i alle anlegg i PO6. Spesielt i anlegg med stamfisk. De kommer med følgende anbefalinger:

  • Stamfisk som dør de siste 9 månedene før stryking bør undersøkes for BKD.
  • All diagnostikk ved helsekontroller i PO 6 (Nordmøre og gamle Sør-Trøndelag) bør inkludere særlige undersøker for BKD.
  • Kontroll av smolt før utsett og yngel som skal flyttes bør også inkludere BKD.
  • Det er viktig å være ekstra påpasselig med biosikkerheten. Dette gjelder spesielt for brønnbåter og avlusingsfartøy. Dette er et ansvar som både ligger på rederi, ansvarlige på fartøyet og på de som bruker fartøyet til transport og behandling.