Det opplyser Veterinærinstittet i en melding.

Gjennomsnittet de tre foregående årene har vært 128 så langt inn i året. Veterinærinstituttet har igangsatt et arbeid for å få inn mer data for å kunne si noe sikrere om årsaken, opplyses det i meldingen.

– Vi har startet et arbeid for å få inn mer data for å avdekke hva som egentlig har skjedd i år. Å forstå dette er svært viktig siden PD har vært en stor byrde for fisk og oppdrettsnæring i lang tid. Vi vil blant annet se på betydningen av ulike typer vaksine, herunder Clynav-vaksinen fra Elanco, men også om det har vært gjort endringer i produksjonen. Vi holder foreløpig flere muligheter åpne og kommer tilbake når vi vet mer, uttaler seniorforsker Britt Bang Jensen ved Veterinærinstituttet, i meldingen.

Den viser at den største reduksjonen har skjedd i Nordmøre og Sør-Trøndelag (PO 6), som har gått fra gjennomsnitt snitt på 31 tilfeller til 19. Også området Stadt til Hustadvika (PO5) har opplevd forholdsmessig stor reduksjon, fra gjennomsnitt på 11 tilfeller til 3 i år. I Ryfylke (PO2) er tallet lavere enn i fjor (16 fjor, 10 i år), men det var 0 tilfeller i PO2 i 2019.

I Karmøy-Sotra-området (PO3) var det allerede en reduksjon i fjor: 18 tilfeller i 2020, mot gjennomsnitt på 40 de to foregående år. I år er det 19 i PO3, så en kan si at den nedadgående trenden holder seg i PO3. Nord-Hordaland til Stadt (PO4) opplevde en oppgang i fjor, men i år er tallene litt under det de var i 2018 og 2019.