Sykdomsdataene de har hentet ut viser at siden dataene først begynte å registreres i 2014, har det vært 9 aktive tilfeller på én uke kun én gang tidligere. Det var i fjor.

Dataene Manolin har sammenstilt viser aktive ILA-tilfeller hver uke. Ikke antall nye tilfeller per uke.

Tallene hittil i år viser at man har sett 9 eller flere aktive tilfeller 12 ganger hittil i år.