VERDENSPRODUKSJONEN AV OPPDRETTET LAKSEFISK
  • I 2020 ble det slaktet 2,65 millioner tonn atlantisk oppdrettslaks på verdensbasis, målt i rund vekt (WFE)
  • Norge slaktet nesten 1,34 millioner tonn eller knappe 51 prosent av verdensproduksjonen
  • Chile slaktet 778.000 tonn eller nesten 30 prosent
  • I tillegg ble det slaktet 300.000 tonn stor oppdrettet regnbueørret (over 1,1 kg) på verdensbasis
  • Norge produserte 93.000 tonn eller 31 prosent av totalen
  • Chile produserte 83.600 tonn eller 28 prosent av totalen
  • På verdensbasis oppdrettes 231.000 tonn av stillehavslaksen coho
  • Chile slaktet 203.000