Fisken i anlegget stammer fra selskapets landanlegg på Kyrksæterøra i Heim kommune i Sør-Trøndelag. Transporten ble gjort før mistanken oppsto, og begge anleggene er dermed rammet.

Det var under en rutinemessig prøv at mistanken oppsto, skriver selskapet i en pressemelding.

- Det er ikke registrert forøket dødelighet eller kliniske symptomer i noen av de mistenkte fiskegruppene. Rogna fra stamfisken ble rutinemessig lagt inn i karanteneavdeling i påvente av prøvesvar, og det forventes derfor ikke at mistanken vil påvirke tidligere produsert rogn som ligger på lager hos oss, skriver selskapet.

Infeksiøs lakseanemi (ILA)
  • Infeksiøs lakseanemi (ILA) er ein alvorlig, smittsom virussjukdom hos laks. Førekomst av, eller mistanke om, ILA skal umiddelbart bli varsla til Mattilsynet, slik at bekjempelsen kan starte raskt.
  • Regnbueørret kan bli smitta, men utvikler vanligvis ikkje symptom på sjukdomen.
  • Viruset er ufarleg for menneske.
  • Lokalitetar med påvist ILA skal slakte ut eller destruera laksen, rengjøre og desinfisere anlegget før det brakklegges i minimum tre måneder.
Kilde: Mattilsynet.

Forsinkelser

Aquagen skriver at fiskene som er mistenkt smittet med ILA står for rundt halvparten av den planlagte produksjonen av laks for levering i tredje kvartal.

- Omfanget vil derfor kunne medføre forsinkelser i våre rognleveranser planlagt sent i andre kvartal, samt i tredje kvartal. Vi vil i samarbeid med Mattilsynet gjennomføre nødvendige undersøkelser og tiltak for raskest mulig å komme tilbake i produksjon ved de affiserte anleggene, skriver selskapet.

Selskapet venter at rognleveransene vil gå som planlagt igjen fra tidlig i fjerde kvartal 2022.