(Rettelse: I en tidligere versjon av denne artikkelen ble anmeldelsen av Seivik satt i sammenheng med med en hendelse ved Reitholmen. NRK har korrigert sin sak til at de ikke vet hvilket forhold anmeldelsen gjelder. Det samme har Intrafish gjort.)

Mattilsynet bekrefter overfor NRK at det har gått til politianmeldelse av rederiet Seivik.

Anmeldelsen handler om brudd på dyrevelferdsloven, for manglende og mangelfull bløgging av fisk hos Seivik, skriver NRK.

Politiet er ordknapp, men NRK har fått bekreftet av politiadvokat Kristina Munkejord at Vest politidistrikt har mottatt anmeldelse av bløggerederiet Seivik.

Lakserederiet Seivik sier de ikke kjenner til at de er anmeldt, skriver NRK.