– Tallet er for høyt, og vi skulle selvsagt sett at utviklingen gikk i en annen retning, sier Karoline Skaar Amthor, fagsjef og veterinær helse og miljø i Sjømat Norge.

Intrafish har spurt de to største bransjeorganisasjonene innen sjømat, i Sjømat Norge og Sjømatbedriften om hva de tenker om dødeligheten som kom frem i risikorapporten denne uken. Begge er enige i at 58 millioner døde oppdrettslaks i sjøfasen er for høyt.

– Ettermælet til vår næring kan ikke være bekjent med at dødeligheten samlet sett er på om lag 15 prosent, sier Robert Eriksson, administrerende direktør i Sjømatbedriftene.