Saken ble oppdatert 15:07 med kommentarer fra regiondirektør i Cermaq i Finnmark, Gunnar Gudmundsson.

– På grunn av en krevende fiskehelsesituasjon som har utviklet seg over tid, har vi etter lengre tids dialog og samråd med Mattilsynet dessverre besluttet å ta ut, bedøve og avlive fisken i seks av merdene på anlegget, skriver Astrid Aam i en pressemelding fra selskapet torsdag ettermiddag.

Der forteller de at det er på grunn av bakteriell sårinfeksjon og redusert fiskevelferd at fisken nå må avlives.

Fisken på anlegget er ca. 500 gram, og til sammen står det cirka 900 000 fisk i de seks merdene, opplyser selskapet.

Regiondirektør i Finnmark, Gunnar Gudmundsson, sier til Intrafish at fisken, som de satte ut i høst, var smolt av god kvalitet.

– Det var en fin og god smolt, med god størrelse. Så det var en robust smolt vi satte ut, forteller han, og legger til:

– Men når det er perlesnormanet og dårlig vær, så har fisken fått sår og til tross for tiltak har ikke situasjonen bedret seg.

Svært kaldt

Gudmundsson forteller også om svært kalde temperaturer ved anlegget i Hammerfest.

– Det er kalde sjøtemperaturer, og den svekkede fisken i disse merdene har hatt svak appetitt. Det betyr at en eventuell behandling med medikamenter ikke ville hatt god effekt, sier han, og forteller at perlesnormanet ellers ikke er et stort problem på de andre anleggene i området.

– Må dere sette inn ekstra ressurser for å slakte ut all fisken?

– Nei, det er standard slakteoperasjoner. Vi har en båt som kommer som har alle de nødvendige og godkjente verktøyene, så det skal ikke bli en utfordring, sier han, og forteller til Intrafish at fisken skal gå til K3-ensilasje.

Perlesnormanet og uvær

– Dette har vært en fortvilende situasjon, der vi har sett økt dødelighet i disse merdene siden begynnelsen av januar i år, som følge av perlesnormaneter og en periode med uvær som i ettertid har ført til en bakteriell sårinfeksjon, utdyper selskapet i pressemeldingen.

Selskapet sier at slik situasjonen er nå, kan de ikke se at det er andre tiltak eller behandling som vil gi forbedring av helsetilstanden.

– Derfor ser vi oss dessverre nødt til å avlive fisken i disse merdene. Det er en vanskelig beslutning da det også er mange individer i disse merdene som viser normal atferd og appetitt. Samtidig frykter vi for at smitte fra de seks merdene kan spre seg til resten av merdene i anlegget, og har derfor anmodet Mattilsynet om å få avlive fisken i disse seks merdene, skriver de, og legger til kommentar fra Gudmundsson:

– Dette syns vi er veldig trist, men samtidig dessverre nødvendig. Av hensyn til fiskevelferden er det rett å avlive fisken kontrollert og på en human måte, sier han.

Uttaket av fisken er iverksatt, og vil være tømt i løpet av få dager, opplyser de.