Medikamentfrie bekjempelsesmetoder står nå for den største andelen behandlinger mot lus. Det melder Folkehelseinstituttet tirsdag.

– I årene 2012–2021 har bruken av midler mot lakselus variert kraftig. Etter en økning av forbruket målt i kilo hvert år i første halvdel av perioden, ble forbruket redusert i årene 2016–2018 – før det igjen har økt noe de tre siste årene. Forbruket er nå fremdeles lavere enn i 2012 målt i kilo, går det fram av instituttets melding.

I 2021 er det redusert bruk av alle midler mot lakselus med unntak av azametifos, viser instituttets tall.

Forbruket av hydrogenperoksid fortsetter å gå ned etter toppåret i 2015, går det videre fram. (Se tabell lengre ned i saken)

– Den utbredte bruken av lakselusmidler i perioden 2010–2015 var i hovedsak forårsaket av økende forekomst av resistens hos lakselusa mot de ulike midlene. At bruken av midler mot lakselus de siste årene har vært lavere skyldes at bekjempelsen er dreid mot fjerning av parasittene med andre metoder som for eksempel bruk av rensefisk, varmt vann, ferskvann og mekanisk fjerning, skriver Folkehelseinstituttet i meldingen.

De uttaler også at etter mange år med resistensutvikling øker nå parasittenes følsomhet mot flere legemidler langsomt.

Det totale antallet behandlingsdoser – altså antall tonn laksefisk som ble behandlet med kjemiske avlusningsmidler – var i 2021 cirka ti prosent lavere enn i 2020.

Tok i bruk nytt middel

I 2021 fikk stoffet midakloprid markedsføringstillatelse. Dette er det første nye virkestoffet som er registrert mot lakselus på mange år. Det skal kun brukes som avlusingsmiddel ved badebehandling i brønnbåt, og vannrensesystem skal hindre utslipp til naturen.

Dette nye virkestoffet utgjorde en stor andel av legemidlene i 2021 som ble brukt mot lakselus målt i kilo virkestoff. Når tallene ble korrigert for de ulike dosene som brukes var imidlertid bruken på under 2 prosent av de kjemiske behandlingene, skriver Folkehelseinstitutte.

Videre vises det til at salget av azametifos økte med nesten 60 prosent fra året før.

– Flubenzuronene, diflubenzuron og teflubenzuron har i 2021 den laveste bruken i hele tiårsperioden, målt i kilo. Disse stoffene hindrer skalldannelse hos lakselus og kan også ha negativ effekt på andre krepsdyr. Det har også vært en moderat reduksjon i bruken av deltametrin og emamektin sammenlignet med året før, melder Folkehelseinstuttet.

Marginale endringer i antibiotikaforbruket

Salget av antibiotika til oppdrettsfisk har variert i perioden 2012–2021. Salget er svært lavt og små variasjoner i sykdomsutbrudd kan derfor gi utslag i statistikken, understreker Folkehelseinstituttet.

– Bare virkestoffene florfenikol og oksolinsyre har vært brukt i perioden. Sett i forhold til biomasse oppdrettsfisk som produseres, har endringene i salget av antibakterielle midler til behandling av oppdrettsfisk vært marginale. Antibiotikaforbruket i kilo var noe høyere i 2017, 2018 og 2021. Årsaken til dette er noen få behandlinger i lokaliteter med stor laks i disse tre årene viser tall fra Veterinært legemiddelregister, skriver instutttet i sin melding.

En del av legemidlene har gått til behandling av rensefisk. Denne brukes ikke til produksjon av mat.

Tabellen fra Folkehelseinstituttet viser midler mot lakselus (kg aktiv substans):

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

azametifos

4059

3037

4630

3904

1269

204

160

154

286

453

cypermetrin

232

211

162

85

48

8

0

0

0

0

deltametrin

121

136

158

115

43

14

10

10

8

5

diflubenzuron

1611

3264

5016

5896

4824

1803

622

1296

1000

240

emamektin

36

51

172

259

232

128

87

114

117

101

teflubenzuron

751

1704

2 674

2509

4 209

293

144

183

1603

308

imidakloprid

3252

hydrogenperoksid (100 %) (tonn)

2538

8262

31577

43246

26597

9277

6735

4523

5084

4060

Tabellen fra Folkehelseinstituttet viser antibakterielle midler (kg aktiv substans)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

florfenikol

191

300

403

194

138

270

858

147

117

538

oksolinsyre

1399

672

108

82

74

346

55

66

112

67

oksytetrasyklin

1

0

0

25

0

10

20

0

0

0