Det går fram av en melding fra tilsynet mandag.

I tillegg skal Mattilsynet veilede om dyrehelsepersonellets rolle og ansvar ved bruk av ikke-medikamentelle metoder for behandling mot lakselus, opplyser de.

Mattilsynet viser til at mange laks dør som følge av sykdom og lakselusbehandling. Antall rapporterte tilfeller der mange fisk er blitt skadet eller dødd har økt de siste årene.

– Alle bør være forberedt på at de kan få tilsyn selv om utvelgelsen hovedsakelig er risikobasert og basert på tidligere erfaring, historikk, hendelser og rapporterte data og dokumentasjon, heter det i tilsynets melding.

Som nevnt er fiskeslakterier også i fokus i år, og her vil Mattilsynet gjennomføre en tilsynskampanje i slakterier der de skal undersøke om de oppfyller kravene til godkjenning og kravene til fiskehelse- og fiskevelferd.

Videre skal Mattilsynet veilede dyrehelsepersonell og næringen generelt om dyrehelsepersonellets rolle og ansvar ved bruk av ikke-medikamentelle metoder for behandling mot lakselus. Mattilsynet har laget en veileder om dette som publiseres snart, opplyser de i meldingen. Det vil også etter hvert komme kravpunkter som må etterleves i forbindelse med Mattilsynets oppfølging av prioriterte velferdshendelser.

Tilsynet vil innkalle organisasjonene som organiserer dyrehelsepersonell til et møte for å presentere veileder og tilsynsmateriell før dette publiseres, opplyses det.