Det går fram av en pressemelding fra partene onsdag. Kjøpesum er ikke opplyst.

Remi Eriksen, DNV Foto: Ilja C. Hendel

– Denne avtalen er svært viktig for DNVs satsing på kunnskapsdrevne løsninger innen akvakultur. Åkerblå Group komplementerer mange av våre tjenester og tilfører DNV betydelig ny ekspertise innen biovitenskap. Vi ser fram til å sammen kunne skape økt verdi for våre kunder innen akvakultur og fornybar energi offshore både i og utenfor Europa, uttaler konsernsjef i DNV, Remi Eriksen, i meldingen.

– Med nytt eierskap får Åkerblå Group betydelig støtte for ambisjonene om global vekst, sier administrerende direktør i Åkerblå Group, Roger Sørensen, i meldingen og legger til at han «ser frem til den positive endringen vi kan oppnå sammen for våre kunder, våre ansatte og bransjen som helhet».

Etablert i flere land

Åkerblå Group har i overkant av 300 ansatte i Norge, Storbritannia Island og Litauen, og inkluderer seks selskaper: Åkerblå, Kystplan, Skandinavisk naturovervåkning, Ocean Ecology, Blár Akur, og Rådgivende Biologer.

– Akvakultur er den raskest voksende sektoren innen matproduksjon og vil spille en avgjørende rolle for å møte den økende globale etterspørselen etter proteiner. DNV tilbyr allerede en rekke tjenester til akvakulturnæringen, hovedsakelig innen infrastruktur,, forsyningskjeder, sertifisering av styringssystemer og digitalisering. Ved å kombinere disse aktivitetene med kompetansen som Åkerblå Group besitter innen fiskehelse og biologisk mangfold, skaper vi et kraftsenter innen akvakultur som kan støtte bedrifter på alle nivåer. Vi ser frem til å samarbeide med svært dyktige kolleger fra Åkerblå Group, legger Geir Fuglerud, administrerende direktør, Supply Chain & Product Assurance i DNV til i meldingen.

Åkerblå har ekspandert sin virksomhet kraftig de siste årene, i mars i fjor da de kjøpte det britiske selskapet Ecospan Environmental Limited gjennom datterselskapet Ocean Ecology Limited. I tillegg kjøpte selskapet 50,7 % av aksjene i Nordic Subsea AS bare få dager etterpå.

Seneste oppkjøp var september i fjor da Åkerblå Group inngikk avtale om å overta alle aksjene i Rådgivende Biologer, som har spisskompetanse innen vannkvalitet, ferskvannsøkologi og fiskebiologi.