(Saken er oppdatert med svar fra Mowi torsdag kl. 09:11)

Laksen på bildene og i videoen vi har stillbilder fra, tilhører Mowis islandske datterselskap, Arctic Fish. De viser laks som er svært skadet eller død som følge av store mengder lakselus i anlegget.

Det er den islandske nettavisen Heimildin som har publisert materialet som er filmet av kajakker og miljøverner Veiga Grétarsdóttir.– Ingen har sett noe som dette før, sier veterinær Karl Steinar Oskarsson til Heimildin. Han er leder for det islandske Mattilsynets akvakulturavdeling. Oskarsson opplyser at oppdrettslaksen er skadet som følge av lakselus har spist skinn, og at det er kommet bakterier inn i de åpne sårene. Det gjør at fisken blir syk, og til slutt dør.Bildene og videoen skal være tatt opp for noen dager siden, i Tálknafirði som ligger nordvest på Island.


Se hele videoen her:

Se svar fra Mowi lenger ned i saken.

Som DN/IF meldte onsdag, har regionen for tiden store forekomster av lakselus. Også Salmars datterselskap Arnarlax er plaget av det, og har fått en norskeid brønnbåt opp for å bistå med avlusning. Det foregår også omfattende nødslakting.

Karl Steinar Oskarsson i det islandske mattilsynet sier til Heimildin at minst en million laks er skadet eller døde som følge av situasjonen.

Lakselus
  • Lakselus er et lite krepsedyr som spiser av fiskens hud, slim og blod. Parasitten lever naturlig i havet på den nordlige halvkule.
  • I takt med oppdrettsnæringens vekst har også mengden lakselus økt kraftig og utgjør stedvis en trussel for vill sjøørret og laks. Derfor er oppdrettsnæringen pålagt strenge regler for tillatt antall lus per laks før det må startes avlusing.
  • Økte lusemengder og hyppigere lusebehandling har gjort at lakselusen i flere regioner i Norge er blitt resistent mot de tradisjonelle lusemidlene.

Utviklet seg svært raskt

Tirsdag bekreftet Stein Ove Tveiten, administrerende direktør hos Arctic Fish, at det har vært et økt lusetrykk i området.

– Vi har tatt de nødvendige grepene for å sikre situasjonen fremover. På grunn av høyt trykk bestemte vi oss for å ta ut fisk fra ett sted. Arctic Fish er dedikert til pleie og velvære for fisken vår, og vi vil sørge for at den beste måten å håndtere situasjonen på blir implementert til enhver tid, skrev Tveiten i en epost.

Bilde fra video filmet av kajakker og miljøverner Veiga Grétarsdóttir. Foto: Veiga Grétarsdóttir.

Torsdag morgen skriver Tveiten i en epost at «som svart tidligere har det vært et høyt lusetrykk og vi jobber så raskt vi kan med å ta ut fisk som har fått skader på grunn av det høye lusetrykket og for å kontrollere lusesituasjonen. Aktuelle myndigheter er tett involvert og er til enhver tid oppdatert på situasjonen. Arctic Fish erkjenner ansvaret for velferden til fisken vår, men vi ser også et presserende behov for en justert og forbedret struktur rundt lusekontroll der byråkratiet ikke går på bekostning av fiskevelferden."

Oskarsson i det islandske mattilsynet sier at situasjonen utviklet seg svært raskt, kun på et par uker. Fisken er i ferd med å bli tatt opp og avlivet, og skal behandles for å kunne brukes som dyrefôr. Det er ventet at all fisken er tatt opp før helgen.

Mowi viser til utfordrende reguleringer

I en epost til DN/IF skriver Mowis kommunikasjonsdirektør Ola Helge Hjetland at Arctic Fish «dessverre har hatt en alvorlig hendelse på ett av sine anlegg».

Bilde fra video filmet av kajakker og miljøverner Veiga Grétarsdóttir. Foto: Veiga Grétarsdóttir

– Slike hendelser kan skje i all type biologisk produksjon, men det vi ser her er svært beklagelig og uakseptabelt, skriver Hjetland.

Kommunikasjonsdirektøren opplyser at Mowi tidligere i år kjøpte deler av Arctic Fish, og jobber nå med å få selskapet opp til samme standard som det har i andre områder.

Ola Helge Hjetland Foto: Mowi

– I tillegg legger dessverre reguleringene på Island ikke til rette for at selskapene kan håndtere akutte lusesituasjoner tilstrekkelig. I dag tar det blant annet for lang tid å få godkjent behandlingsmetoder hos myndighetene, noe som fører til en eskalering uten at selskapene kan ta grep. Fremover må myndighetene og selskapene på Island arbeide tett sammen for å få en regulering av lusekontroll som fungerer. Det er en pågående høringsprosess knyttet til endring i reguleringer som vi ønsker velkommen, og både Mowi og Arctic Fish vil bidra med det som er nødvendig. Vi er trygge på at vi fremover skal kunne unngå slike situasjoner med godt samarbeid mellom selskaper og myndigheter på Island, skriver Hjetland.