– Vi kan nå konstatere at både tunge faginstanser som Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet, samt de ansatte i fiskeoppdrettsnæringen gjennom Tekna, og nå også representanter for flere oppdrettsselskaper, ber myndighetene om å regulere dødeligheten. Dyrevernalliansen forventer at regjeringen lytter og i forbindelse med dyrevelferdsmeldingen presenterer en målsetning om regulering av dødelighet, skriver Live Kleveland, kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen, i en uttalelse til Intrafish.

Uttalelsen kommer etter at fiskehelserapporten for 2023 ble lagt frem i Bergen tirsdag.

– Det vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt

Veterinærinstituttet skrev i sitt høringssvar til Havbruksutvalgets rapport at de oppfordrer «til at det settes grenser for hva som er akseptabel og uakseptabel dødelighet på lokalitet for både laks og rensefisk, slik at både Mattilsynet og oppdrettsnæringen kan bruke disse grensene i sitt arbeid».