Det er E24.no som søndag kveld kommer med nyheten om mulkt på 5000 kroner dagen for Lerøy Aurora.

Bakgrunnen for det er en inspeksjon Mattilsynet fortok sent i fjor ved selskapets slakteri i Skjervøy. Mattilsynet mener det kan være fare for at ikke all fisken er skikkelig bedøvet før slakting.

– Utstyret de har for bedøving og avliving, er ikke tilstrekkelig tilpasset fisk med slik lav snittvekt. Det har medført at en andel av fisken ikke er blitt korrekt bedøvet før avliving, sier avdelingssjef i Mattilsynet, Torkjell Andersen, til E24.

Lerøy Aurora får dagmulkt på 5000 kroner dagen fra og med slutten av måneden for å for å sikre at selskapet kommer i tråd med kravene til riktig bedøving før slakting.

E24. no skriver at oppdrettsselskapet klaget på Mattilsynets opprinnelige vedtak fra tilsynet i fjor, men at Mattilsynet står fast på sin beslutning.

«Problemet» oppstår når Lerøy Aurora enkelte ganger har slaktet fisk med lav snittvekt.

– Det er da vi ser at utstyret ikke er tilpasset tilstrekkelig og at en andel fisk ikke er blitt bedøvet korrekt. Regelverkskravet er at all fisk skal bedøves korrekt før avliving, og derfor har de fått et pålegg om å rette seg etter det, sier Mattilsynet til E24.no

Lerøy Aurora understreker på sin side at selskapet er svært opptatt av at bedøvelse og avliving av laksen som skal slaktes skal utføres på best mulig måte, og at det er svært sjelden med fisk med snittvekt under to kilo på slakteriet.

– Vi har ikke slaktet fisk uten tilstrekkelig bedøvelsesutstyr, skriver daglig leder ved Lerøy Aurora, Kurt-Einar Karlsen, i en epost til E24. Karlsen skriver videre i sitt svar til nettstedet at Lerøy kan dokumentere at metoden er human -slik forskriften krever. Selskapet vil likevel endre på sine prosedyrer og bygge om for bruk av eksisterende utstyr.