Stridens kjerne er en metode for smoltifisering av laks og et spesielt smoltifiseringsfôr, SuperSmolt FeedOnly. Det lille fiskehelse-selskapet og fôrprodusenten Stim,