Stridens kjerne er en metode for smoltifisering av laks og et spesielt smoltifiseringsfôr, SuperSmolt FeedOnly. Det lille fiskehelse-selskapet og fôrprodusenten Stim, som har hovedkontor i Lofoten, har fått patentet godkjent i Kina og Russland.

Patentet er fortsatt til behandling i Chile, Canada og USA.

Stim sendte inn patentsøknad til EPO i september 2014. De tre store fiskefôr-produsentene bestred imidlertid patentet og sendte inn klage til EPO -- som avviste klagen tidligere i denne måneden, den 5. juli.

Striden verserer også i det norske rettssystemet.