Mattilsynet har fattet endelig vedtak etter massedøden ved Erko Settefisk sitt landbaserte anlegg i Sagvåg på Stord. IntraFish meldte i mars