Mattilsynet har fattet endelig vedtak etter massedøden ved Erko Settefisk sitt landbaserte anlegg i Sagvåg på Stord.

IntraFish meldte i mars at Mattilsynet varslet bot for brudd på dyrevelferdsloven. Dette er nå bestemt og selskapet må betale et gebyr på 1.013.510 kroner.

Det viser dokumenter som IntraFish har fått innsyn i.

– Min første kommentar til vedtaket er at jeg blir fortvilet over at vi ikke når inn.