I en pressemelding fredag melder Fiskeridirektoratet at det er sett i gang tiltak i en rekke lakseførende vassdrag nord i Trøndelag og i Nordland etter rømingshendelsen ved lokaliteten Dolma N i Nærøy kommune.

Lokaliteten tilhører Midt-Norsk Havbruk, og rømningshendelsen ble meldt om 27. august i år.

En rekke tips

Det er gitt pålegg i totalt 17 vassdrag etter rømningshendelsen der det er antatt at i underkant av 39.000 oppdrettslaks rømte. Åtte av disse skal også følges opp i 2022.

– Selskapet skal sørge for å kartlegge om rømt fisk vandrer opp i vassdragene, og at uttak blir iverksett der det er behov for det, skriver direktoratet.

Midt-Norsk Havbruk har engasjert Norsk Institutt for Naturforskning for å følge opp tiltakene som er gitt i pålegget. Direktoratet legger til at det har mottatt og godkjent en plan for aktivitetene.

I etterkant av hendelsen er det mottatt en rekke tips om fangst av oppdrettslaks i denne saken, blant annet i og ved vassdrag.

Over 13.000 i gjenfangst

– På bakgrunn av tipsene har vi iverksatt tiltak i fire vassdrag som ikke er en del av pålegget: Drevja i Vefsnfjorden, Sausvassdraget i Velfjorden, Lakselvvasdraget i Innervisten og Leirelva i Leirfjorden, skriver direktoratet.

Tidligere denne uken spurte IntraFish direktoratet om hvor mange fisk som var antatt rømt, og hvor mange som var tatt i gjenfangst. Per 06.10 var det meldt inn 13.251 fisk i gjenfangst, og totalantallet på antatt rømt fisk ble oppgitt å være 38.638 laks.

I etterkant av rømningshendelsen ble det åpnet for dusørfiske.

IntraFish har vært i kontakt med Midt-Norsk Havbruk fredag ettermiddag, men har foreløpig ikke kommet i kontakt med vedkommende daglig leder viser til for svar om saken.