Fiskeridirektoratet har pålagt Norcod utslakting av to merder på lokalitet i Frosvika i Meløy kommune, etter funn av kjønnsmoden torsk i anlegget, skriver Fiskeridirektoratet på sine nettsider.

I januar fikk Fiskeridirektoratet tips om mulig rømt oppdrettstorsk i Meløy. Siden har blant andre fisker Lars-Gøran Ulriksen fått store innslag av det han mener er oppdrettstorsk i garnene sine.

Bildet viser torsk fisker Lars-Gøran Ulriksen fikk på garn rundt ti nautiske mil fra et oppdrettsanlegg i Meløy. Foto: Lars-Gøran Ulriksen

Norcod har et anlegg i området, men det har ikke blitt bekreftet hvor den mulige oppdrettstorsken kommer fra.

I en børsmelding mandag morgen meldte Norcod at det er gjort visse funn på enkelte fisk i et av anleggene deres, som kan tyde på at fisk kan bli gyteklar før den er planlagt slaktet.

I forbindelse med pålegg om å gjennomføre en vurdering av modningsgrad på torsken på NorCods lokalitet i Frosvika, ble det funnet fisk som er i ferd med å utvikles til gytemoden fisk i flere merder, skriver Fiskeridirektoratet.

Norcod er pålagt utslakting i to av fem merder innen fire uker.

– Samtidig kreves videre kontroll og rapportering av modning i de resterende tre merdene. Vi følger saken nøye, og vil pålegge ytterligere utslakting dersom situasjonen forverrer seg, skriver Fiskeridirektoratet.

Administrerende direktør i Norcod, Christian Riber, skriver i en melding til Intrafish og Fiskeribladet at selskapet har hatt et godt samarbeid med Fiskeridirektoratet, og at de vil komme med en melding senere.