Under Norges Råfisklags årsmøte tidligere i mari sa styreleder Rolf Guttorm Kristoffersen at han, i likhet med mange fiskere, ser med uro på funn av rømt oppdrettstorsk langs Helgelandskysten.

– Jeg vil gi uttrykk for at jeg deler den bekymringa fullt ut og jeg viser her til Nord Fiskarlag sine uttalelser i saken, sa Kristoffersen i sin åpningstale.

Nord Fiskarlag har ved flere anledninger i år nemlig uttrykket bekymring etter funn av rømt oppdrettstorsk i Meløy.

Rolf Guttorm Kristoffersen uttrykte også bekymring for oppdrettstorsk.