Det har tatt tid for selskapet å komme til bunns i årsaken til at del to av et totalt smoltutsett på 640.000 fisk gikk så galt.

– Utfordringene er i hovedsak knyttet til smolten som kom i andre leveranse, og det er ingen indikasjon på at årsaken til dødeligheten skyldes anlegget, skriver selskapet i meldingen tirsdag kveld.

Problemene med smoltutsettet gjør at produksjonen tas ned med cirka 300.000, eller nesten 50 prosent av utsettet som ble gjort i januar. Dette tilsvarer volumet i den andre smoltleveransen opplyser selskapet.

GIGANTE SALMON
  • Bygger et landbasert oppdrettsanlegg for laks på Lille Indre Rosøy i Rødøy kommune i regionen Helgeland i Nordland
  • Den første fisken vil være klar for markedet fra slutten av 2024
  • Det dreier seg om et gjennomstrømmingsanlegg, som henter sjø fra 20 meters dyp
  • Det hindrer påslag av lakselus. Anlegget er rømningssikkert.
  • Utslippene blir langt mindre enn i konvensjonelt sjøoppdrett, fordi mer enn halvparten av slammet samles opp og selges til andre industrielle formål
  • Kjell Lorentsen og Gigante-konsernet er største eier i selskapet som også er notert ved Euronext Growth
  • Selskapet har tillatelse til å produsere 13.731 tonn MTB, noe som utgjør opp mot 20.000 tonn laks (rund vekt) per år

Kilde: Gigante Salmon

Kombinasjon av årsaker

– Gigante Salmon har samarbeidet med fiskehelsetjenesten for å avdekke årsaken til dødeligheten, og sette inn avbøtende tiltak. Det er ikke avdekket en enkeltfaktor, men en kombinasjon av flere årsaker. Smolten i den andre leveransen hadde av flere grunner lavere kvalitet; blant annet på grunn av utsatt levering som følge av forsinket oppstart av anlegget, skriver selskapet i meldingen.

– Øvrige kartlagte årsaker er registrert dødelighet allerede ved lasting til brønnbåt, som kan ha medført lavere vannkvalitet under transport, og dette sammen med dårlig vær i perioden som medførte at andre levering ble stående lengre i båten enn planlagt. Det var også lav sjøtemperatur (3,8 grader) ved utsett, legger selskapet til.

Pumpes som planlagt

Selskapet opplyser at selve anlegget, som ligger på en øde øy i Rødøy kommune i Nordland, fungerer godt og etter hensikten.

Helge Albertsen, administrerende direktør i Gigante Salmon, her med planene for anlegget på Rødøya. Foto: Gigante Salmon (arkiv)

– Sjøvannet pumpes inn som planlagt og vannkjemien er god. Fisken står fint i lengdestrømskarene som nå kjøres med en vannhastighet på cirka 20 cm/s. Vi gjør nyttige erfaringer for den videre produksjonen, går det fram av børsmeldingen.

– Det er en «fattig trøst» for oss at dette ikke skyldes anleggets utforming. Vi gjør det vi kan for å håndtere situasjonen, uttaler administrerende direktør i Gigante Salmon, Helge E.W. Albertsen, i meldingen.