– Vi erfarer at lusesituasjonen kan variere fra år til år og gjennom året innen produksjonsområder,