I ettermiddag la Riksrevisjonen og riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen fram en ny rapport der de har undersøkt myndighetenes arbeid med fiskehelse og fiskevelferd i havbruk. Rapporten gir myndighetene kritikk på en rekke områder.

– Forvaltningen er fragmentert. Det skaper utfordringer for å forbedre både fiskehelse og fiskevelferd. Og fragmenteringen gjør det også vanskelig for oss næringsaktører. For eksempel er det mange sektormyndigheter involvert i å tildele nye og bedre lokaliteter. Prosessene er tidkrevende. Og sektormyndighetene overholder i varierende grad tidsfrister som er satt for å håndtere søknader, sier Kjetil Rykhus til IntraFish.