Henrik Hareide jobbet selv som byråkrat, før han begynte i næringslivet. Han var også en av dem som satt i Havbruksutvalget (som ble ledet av Linda Nøstebakken), og har nå etablert eget rådgivningsselskap.

Under et foredrag på Tekmar i Trondheim onsdag løftet han tanker om at forvaltningen av havbruksnæringen må skje på andre måter enn i dag.

Hareide mener at det ikke er nok å flikke litt på dagens system, men at strukturen må legges om.

– Jeg mener vi bør få et direktorat som får ansvaret for å få størst mulig verdier for samfunnet fra marine ressurser.