Trushenski viser til at jo mer kjøttetende et dyr er, desto mer protein trenger det for vekst og trivsel. Samtidig har proteininnholdet i laksefôr falt fra 50 prosent til så lite som 30 prosent i løpet av de siste 50 årene.

– Disse trendene er i direkte konflikt med behovene til kjøttetende fisk med diabetiske tendenser, sier hun.

Amerikanske Jesse Trushenski har fortid som professor ved et universitet i Midtvesten: Southern Illinois University Carbondale. Hun deler nå sin tid mellom den amerikansk eide oppdrettsgruppen Riverence som driver i USA, og norske Polarfeed (se faktaboks).